Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.ea-dierfysiotherapie.nl.

  1. Algemeen

Uw privacy wordt gewaarborgd via de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

  1. Behandelovereenkomst

De (behandel)overeenkomst komt tot stand wanneer de intake is geweest. Een behandeling begint pas wanneer u mondeling hebt ingestemd met het behandelplan.

  1. Gegevens

Er worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om uw dier (medisch) goed te kunnen behandelen en voor financieel afhandelen van de behandeling.

Wanneer de intake plaats vindt worden onder andere de naam van het dier, geboortedatum dier, eventueel chipnummer (indien het dier verzekerd is), ras, naam eigenaar, adresgegevens eigenaar, telefoonnummer eigenaar, e-mail eigenaar vastgelegd. Deze gegevens zijn nodig, voor het versturen van de factuur en/of wanneer de eigenaar de factuur naar de verzekering moet sturen. Het telefoonnummer van de eigenaar wordt uitsluitend gebruikt wanneer de afspraak verzet moet worden of voor overleg. Het e-mailadres van de eigenaar wordt gebruikt om de factuur naar te sturen.

Daarnaast wordt de informatie vastgelegd betreffende de klachten van het dier en wordt het behandelplan opgesteld. Wanneer de tweede behandeling plaats vindt, wordt in het dossier het verloop van de klacht en de behandeling genoteerd. Deze gegevens worden genoteerd, zodat er een duidelijk beeld van de klacht is en er makkelijk kan worden geëvalueerd of er vooruitgang is van de klacht.

  1. Dossiers en opslag gegevens

De gegevens van de dieren en de eigenaren worden op een standaard sjabloon genoteerd voor de fysiotherapeutische verslaglegging voor dieren.

De dossiers worden opgeslagen op Google Drive. Deze is alleen via een wachtwoord te bereiken. Dit wachtwoord heb alleen ik (Els Albada) in mijn bezit. De gegevens worden opgeslagen, zodat ik na kan gaan wat het probleem was, voor een vervolg behandeling.

De dossiers van het dier en de verwijzingen worden 15 jaar bewaard. Voor de financiële administratie is dit 5 jaar.

  1. Verwijderen gegevens

In de privacy wetgeving wordt gesproken over het “right to be forgotten”; dat wil zeggen dat een natuurlijk persoon mag vragen om privacy gerelateerde gegevens te verwijderen. Echter, dit is in strijd met onze plicht een administratie bij te houden. Dat betekent dat een dergelijk verzoek slechts deels ingewilligd kan worden; gegevens kunnen bijvoorbeeld geanonimiseerd of gepseudominiseerd in onze administratie blijven staan (bijvoorbeeld naam hond/paard, chipnummer/levensnummer etc.). Dit kan de eigenaar aangeven via info@ea-dierfysiotherapie.nl

Ook wanneer de eigenaar het dossier van hun dier wil ontvangen dan kan dit aangegeven worden via info@ea-dierfysioterapie.nl

  1. Toestemming gegevens aan derde te versturen

Het dossier wordt met mondelinge toestemming van de eigenaar naar de betreffende dierenarts(en) gestuurd. Dit gebeurd per mail. Het dossier wordt in een PDF bestand verstuurd.

Verder contact met de dierenarts vindt alleen plaats via mondelinge toestemming van de eigenaar.

Daarnaast wordt er gevraagd of de eigenaar het verslag van de dierenarts naar mij kan toezenden, zodat ik een compleet beeld heb van de klachten van het dier. Samen met uw dierenarts kan er gewerkt worden aan een zo optimaal mogelijk herstel van uw dier.

  1. Cookies en Google Analytics

E.A. dierfysiotherapie gebruikt geen eigen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

E.A. dierfysiotherapie maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics genereert cookies.

– Het ‘Amendement gegevensverwerking’ van Google is geaccepteerd.

– Wij delen geen gegevens met Google.

– Google geeft de mogelijkheid om de laatste 3 cijfers van een verzameld IP-adres

(123.456.789.XXX) te verwijderen, nog voordat ze naar de servers van Google gaan. Dit is dan ook

toegepast op ons Analytics Account. De IP-adressen zijn dan ook anoniem.

  1. Gegevens contactformulier

Dit formulier vraagt u om uw naam en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie punt 3 van het privacy regelement hoe wij met uw gegevens omgaan.

De website van ea-dierfysiotherapie is gemaakt in WordPress. De website wordt beveiligd door Wordfence die dagelijks de gehele website scant en hackers blokkeert en buitensluit. Wordfence is GDPR proof. De website wordt dagelijks onderhouden en is altijd up-to-date . De website heeft een SSL certificaat voor veilig verkeer. De website wordt gehost bij een betrouwbare hostingpartij waar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten.

Akkoord privacyverklaring

Wanneer er door de eigenaar geen bezwaar wordt aangetekend, gaat deze akkoord met het privacyregelement. Wanneer de eigenaar bezwaar wil aantekenen dan kan dit via

info@ea-dierfysiotherapie.nl.